در حال نمایش 10 نتیجه

نمایش 16 32 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

دامن : 8347

438,000 تومان
 • نام محصول: دامن ماهی
 • کد محصول: 8347
 • جنس: کرپ کش
 • قد: 110 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 70 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 75 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 85 سانت
 • ( مناسب سایز 38 تا 44 )
 • کد نیم تنه :8344
L
XL
xxl
xxxl

دامن جلو زیپ کد 8254

298,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8254
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 65 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت با کش 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 75 سانت با کش 80 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز XXXL دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XXL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز XXXL مناسب سایز 42 تا 44
L
XL
xxl
xxxl
XXXXL

دامن بلند جلو زیپ کد 8255

328,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8255
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 82 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت با کش 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 75 سانت با کش 80 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز XXXL دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز XXXL دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XXL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز XXXL مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز XXXXL مناسب سایز 44 تا 46
اتمام موجودی
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4
سایز 5
سایز 6

دامن : 8269

398,000 تومان
 • نام محصول: دامن بلند
 • کد محصول: 8269
 • جنس: کرپ مازاراتی
 • قد: 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 84 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 88سانت
 • دور کمر سایز  4: 92سانت
 • دور کمر سایز 5 : 96 سانت
 • دور کمر سایز 6 : 100 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 48

دامن : 8221

328,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8221
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 85 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت تا 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 75 سانت تا 80 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 80 سانت تا 85 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 85 سانت تا 90 سانت
 • سایز 4XL  دور کمر :90 سانت تا 95 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 2XL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 3XL مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز 4XL مناسب سایز 44 تا 46

دامن بلند جلو دکمه کد 8271

328,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8271
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 85 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت تا 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 75 سانت تا 80 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 80 سانت تا 85 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 85 سانت تا 90 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 2XL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 3XL مناسب سایز 42 تا 44

دامن ماهی کد : 8223

358,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8223
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 90 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت با کش 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز XXXL دور کمر : 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XXL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز XXXL مناسب سایز 42 تا 44

دامن بلند تور کد : 8150

298,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8150
 • جنس : کرپ و تور
 • قد دامن : 105 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت با کش 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 75 سانت با کش 80 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XXL مناسب سایز 40 تا 42
اتمام موجودی
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

دامن بلند جلو چاک کد : 8158

298,000 تومان
 • نام محصول : دامن بلند جلو چاک + کمربند
 • کد : 8158
 • قد دامن : 95 سانت
 • جنس : کرپ کش
 • سایز 1 دور کمر : 75 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 4 دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 3 مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 4 مناسب سایز 42 تا 44
اتمام موجودی
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

دامن چرم بلند کد : 7809

278,000 تومان
 • نام محصول : دامن چرم بلند کمردار
 • کد : 7809
 • جنس : چرم
 • قد دامن : 65 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 3 مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 4 مناسب سایز 42 تا 44
 • دور کمر سایز 1 : 74 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 78 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 82 سانت