نمایش 1–16 از 24 نتیجه

نمایش 16 32 48

اورال : 8633

928,000 تومان
 • نام محصول : اورال بند دار
 • کد : 8633
 • جنس : کرپ زارا
 • قد اورال : 135 سانت( متغیر)
 • دور کمر  : 70 سانت با کش 85 سانت
 •  فیری سایز : مناسب سایز 36 تا 42
سایز 1
سایز 2

اورال : 8937

868,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8937
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 150 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  80 سانت
 • دور باسن 1 :  100 سانت
 • دور باسن 2 :  105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال : 8934

928,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8934
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 145 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  79 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 83 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 87 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال: 8914

1,048,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8914
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 140 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  80 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  85 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 90 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 95 سانت
 • دور باسن 1 :  101 سانت
 • دور باسن 2 :  105 سانت
 • دور باسن 3 : 109 سانت
 • دور باسن 4 : 113 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2

اورال : 8916

1,048,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8916
 • جنس : لمه
 • قد اورال : 165 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  70 سانت با کش 80 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  80 سانت تا 90 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

اورال زغالی : 8925

899,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8925
 • جنس : جین
 • قد : 135 سانت(متغیر با بند)
 •  دور باسن : 100 سانت
 • دور کمر : 90 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 38 تا 42 )

ست اورال و شومیز : 8687

668,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8687
 • جنس : نخ
 • قد اورال : 160 سانت
 • قد شومیز : 77 سانت
 • دور سینه اورال :50 سانت با کش 95 سانت
 • دور سینه شومیز : 120 سانت
 • فیری : مناسب سایز 34 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3

اورال آیینه ای : 8695

888,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8695
 • جنس : کرپ بیزو
 • قد اورال : 155 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  80 سانت با کش 85 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  85 سانت با کش 90 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 90 سانت با کش 95 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 46
سایز 1
سایز 2

اورال با شال حریر : 8682

1,148,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8682
 • جنس :  کرپ مازراتی
 • قد اورال : 150 سانت
 • سایز 1 دور سینه :  105 تا 110 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 110 تا 115 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 85 تا 88  سانت
 • دور کمر سایز 2 : 93 تا 95 سانت
 • دور ران سایز 1 : 60 سانت
 • دور ران سایز 2 :  65 سانت
 • دور باسن سایز 1 :  105  سانت
 • دور باسن سایز 2 :  110 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال با کت : 8616

1,180,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8616
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 105 سانت
 • قد کت : 45 سانت
 • سایز 1 دور سینه کت : 85 سانت
 • سایز 2 دور سینه کت  : 90 سانت
 • سایز 3 دور سینه کت  : 95 سانت
 • سایز 4 دور سینه کت : 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه اورال : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه اورال : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه اورال : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه اورال : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  80 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 85   سانت
 • دور کمر سایز 4 :  90 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال: 8379

1,800,000 تومان
 • نام محصول : اورال نگینی
 • کد : 8379
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 140 سانت
 • سایز 1 دور سینه 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 70 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 78 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 84 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 86 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 42

اورال 8504

928,000 تومان
 • نام محصول : اورال چرم
 • کد : 8504
 • جنس : چرم
 • قد اورال : 125 سانت
 • دور سینه : 95 سانت
 • دور کمر  : 90 سانت
 •  فیری سایز : مناسب سایز 36 تا 42
سایز 1
سایز 2

اورال : 8555

798,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8555
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 150 سانت
 • سایز 1 دور سینه: 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 70 سانت با کش 75 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 75 سانت با کش 80 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 40
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال : 8521

1,100,000 تومان
 • نام محصول : اورال یقه نگین
 • کد : 8521
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 150 سانت
 • سایز 1 دور سینه: 85 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 76 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 78 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 82 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال :8380

1,380,000 تومان
 • نام محصول : اورال سرشانه چین
 • کد : 8380
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 152 سانت
 • سایز 1 دور سینه 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 78 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 82 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 84 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال : 8273

798,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8273
 • جنس : کرپ مازراتی
 • قد اورال : 150 سانت
 • سایز 1 دور سینه 85 سانت
 • سایز 2 دور سینه 88سانت
 • سایز 3 دور سینه 91 سانت
 • سایز 4 دور سینه 94 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 70 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 73 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 76 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 80 سانت