نمایش 1–16 از 264 نتیجه

نمایش 16 32 48

ست کت و دامن : 8941

798,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8941
 • جنس : کتان
 • قد دامن : 90 سانت
 • قد کت : 55 سانت
 • دور کمر دامن :65 سانت با کش 80 سانت
 • دور سینه کت : 100 سانت
 • فیری : مناسب سایز 36 تا 42

ست نیم تنه و دامن کد : 8085

598,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و دامن
 • کد : 8085
 • جنس : کتان نخ
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • دور سینه نیم تنه : 70 سانت با کش 95 سانت
 • قد دامن : 85 سانت
 • دور کمر دامن : 66 سانت با کش 100 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 42 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست کراپ و شلوار : 8945

928,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8945
 • جنس: بیزو
 • قد کراپ : 43 سانت
 • قد دامن : 125 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 85 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 44
سایز 1
سایز 2

ست نیم تنه و دامن : 8938

878,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8938
 • جنس: بیزو
 • قد نیم تنه : 42 سانت
 • قد دامن : 106 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 73 سانت با کش 83 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 42

ست کت و دامن : 8691

798,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8691
 • جنس : کتان
 • قد دامن : 80 سانت
 • قد کت : 42 سانت
 • دور کمر دامن :75 سانت با کش 90 سانت
 • دور سینه کت : 95 سانت
 • فیری : مناسب سایز 38 تا 44

ست 2 تیکه : 8940

798,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8940
 • قد رویه : 60 سانت
 • قد شلوار : 85 سانت
 • جنس : لینن
 • دور کمر شلوار :  65 سانت با کش 75 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 38 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست تاپ و شلوارک : 8837

588,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8837
 • جنس: پولک
 • قد تاپ : 40 سانت
 • قد شلوارک : 45 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست بلوز و شلوار : 8917

1,048,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد: 8917
 • قد شلوار  :125 سانت
 • قد بلوز : 42 سانت
 • جنس: کرپ غواصی و تور
 • سایز1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز2 دور کمر : 82 سانت با کش 92 سانت
 • سایز3 دور کمر :84 سانت با کش 96 سانت
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3  دور سینه :100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2

ست : 8515

1,048,000 تومان
 • نام محصول : ست شومیز و  شلوار
 • کد : 8515
 • جنس : الیزه
 • قد شومیز : 70 سانت
 • قد شلوار : 105 سانت
 • سایز 1 دور کمر شلوار : 60 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر شلوار : 65 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 1 دور سینه شومیز: 100سانت
 • سایز 2 دور سینه شومیز : 110 سانت
 • ( مناسب سایز 36 تا 46 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

سارافون و رویه : 8885

1,348,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8885
 • میانگین قد رویه : 100 سانت
 • قد سارافون : 80 سانت
 • دور سینه سایز 1   :  90 سانت
 • دور سینه سایز 2  :  95 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  100 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  105 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 38 تا 44 )

ست 2 تیکه : 8887

598,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8887
 • قد نیم تنه : 47 سانت
 • قد شلوار : 112 سانت
 • دور سینه :  90 سانت با کش 100 سانت
 • جنس : کبریتی
 • دور کمر : 78 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 40 تا 44 )

ست بلوز شلوار : 8900

428,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8900
 • قد بلوز : 72 سانت
 • قد شلوار : 102 سانت
 • دور سینه :  110 سانت
 • جنس : دورس بدون کرک
 • دور کمر : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 44 )
سایز 1
سایز 2

ست بلوز و شلوار : 8840

899,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8840
 • جنس: ساتن و پلیسه
 • قد جلو بلوز : 56 سانت
 • قد پشت بلوز : 66 سانت
 • قد شلوار  : 102 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 75 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 120 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 130 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42

ست نیم تنه و دامن ترک : 8890

1,128,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8890
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • قد دامن : 43 سانت
 • دور سینه نیم تنه :  78 سانت با کش 100 سانت
 • دور کمر دامن :  60 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 34 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

سارافون و رویه : 8886

1,248,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8886
 • قد رویه : 100 سانت
 • قد سارافون : 80 سانت
 • دور سینه سایز 1   :  90 سانت
 • دور سینه سایز 2  :  95 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  100 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  105 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 38 تا 44 )
سایز 1
سایز 2

ست کت و شلوار پولک : 8845

2,480,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد: 8845
 • جنس: ژاکارد
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 87 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 72  سانت با کش 90 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 105 سانت
 • قد کت : 70 سانت
 • قد شلوار : 110 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 44