در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 16 32 48

دامن موجی : 8829

428,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8829
 • جنس : تور
 • قد دامن : 90 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 65 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 40 دور کمر : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 42 دور کمر :  75 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 44 دور کمر :  80 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

دامن : 8347

438,000 تومان
 • نام محصول: دامن ماهی
 • کد محصول: 8347
 • جنس: کرپ کش
 • قد: 110 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 70 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 75 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 85 سانت
 • ( مناسب سایز 38 تا 44 )
 • کد نیم تنه :8344

دامن : 8830

388,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8830
 • جنس : تور
 • قد دامن : 95 سانت
 •  سایز  38 دور سینه : 65 سانت با کش 85 سانت
 • سایز  40 دور سینه : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز  42 دور سینه : 75 سانت با کش 95 سانت
 • سایز  44 دور سینه : 80 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز ( 38 تا 44)
اتمام موجودی
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4
سایز 5
سایز 6

دامن : 8269

398,000 تومان
 • نام محصول: دامن بلند
 • کد محصول: 8269
 • جنس: کرپ مازاراتی
 • قد: 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 80 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 84 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 88سانت
 • دور کمر سایز  4: 92سانت
 • دور کمر سایز 5 : 96 سانت
 • دور کمر سایز 6 : 100 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 48

دامن : 8337

438,000 تومان
 • نام محصول: دامن پلیسه ساتن
 • کد محصول: 8337
 • جنس: ساتن
 • قد: 95 سانت
 • دور کمر دامن : 70 سانت با کش 95 سانت
 • فری سایز ( مناسب سایز 36 تا 46 )
 • کد نیم تنه :8298

دامن : 8221

328,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8221
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 85 سانت
 • سایز L دور کمر : 70 سانت تا 75 سانت
 • سایز XL دور کمر : 75 سانت تا 80 سانت
 • سایز XXL دور کمر : 80 سانت تا 85 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 85 سانت تا 90 سانت
 • سایز 4XL  دور کمر :90 سانت تا 95 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 2XL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 3XL مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز 4XL مناسب سایز 44 تا 46

دامن تور بلند : 8270

328,000 تومان
 • نام محصول : دامن تور بلند
 • کد : 8270
 • قد دامن : جلو 45 سانت پشت 100 سانت
 • جنس : کرپ کش و تور
 • سایز L : مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL  : مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XXL  : مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز XXXL  : مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز L  : دور کمر 70سانت با کش 75سانت
 • سایز XL  : دور کمر 75سانت با کش 80سانت
 • سایز XXL : دور کمر 80سانت با کش 85سانت
 • سایز XXXL : دور کمر 85سانت با کش 90سانت