نمایش 1–16 از 69 نتیجه

نمایش 16 32 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست بلوز و شلوار : 8917

1,048,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد: 8917
 • قد شلوار  :125 سانت
 • قد بلوز : 42 سانت
 • جنس: کرپ غواصی و تور
 • سایز1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز2 دور کمر : 82 سانت با کش 92 سانت
 • سایز3 دور کمر :84 سانت با کش 96 سانت
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3  دور سینه :100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

ست بلوز شلوار : 8900

428,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8900
 • قد بلوز : 72 سانت
 • قد شلوار : 102 سانت
 • دور سینه :  110 سانت
 • جنس : دورس بدون کرک
 • دور کمر : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 44 )
سایز 1
سایز 2

ست بلوز و شلوار : 8840

899,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8840
 • جنس: ساتن و پلیسه
 • قد جلو بلوز : 56 سانت
 • قد پشت بلوز : 66 سانت
 • قد شلوار  : 102 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 75 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 120 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 130 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
L
XL
xxl
xxxl

بلوز ریش دار کد :7937

298,000 تومان
 • نام محصول : بلوز ریش دار
 • کد : 7937
 • جنس : کرپ و تور
 • قد بلوز : 55 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XXL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز XXXL مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز L دور سینه 84 سانت با کش 88 سانت
 • سایز XL دور سینه 94 سانت با کش 98 سانت
 • سایز XXL دور سینه 98 سانت با کش 102 سانت
 • سایز XXXL دور سینه 102 سانت با کش 106 سانت
 • کد بادی : 8219

بلوز مرواریدی : 8813

358,000 تومان
 • نام محصول : بلوز
 • کد : 8813
 • قد بلوز : 52 سانت
 • قد تاپ : 45 سانت
 • جنس بلوز : تور و مروارید
 • جنس تاپ : کرپ کش
 • دور سینه بلوز : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 40 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست بلوز شلوار نگینی : 8855

979,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8855
 • قد بلوز : 55 سانت
 • قد شلوار : 130 سانت
 • دور سینه سایز 1 :  87 سانت با کش 90 سانت
 • دور سینه سایز 2 :  90 سانت با کش 93 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  93 سانت با کش 96 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  96 سانت با کش 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  65 سانت با  کش 75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  70 سانت با کش 80 سانت
 • دور کمر سایز 3 :  75 سانت با کش 85 سانت
 • دور کمر سایز 4 :  80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

بلوز نگین زنجیری : 8838

448,000 تومان
 • نام محصول: بلوز
 • کد: 8838
 • جنس: کرپ کش
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 105 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 110 سانت
 • قد: 112 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بلوز گیپور : 8810

698,000 تومان
 • نام محصول : بلوز
 • کد : 8810
 • جنس : گیپور
 • قد بلوز : 50 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42

ست بلوز و شلوار : 8775

848,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8775
 • جنس : کرپ مازراتی
 • قد شلوار : 105 سانت
 • قد بلوز : 73 سانت
 • دور کمر شلوار :80 سانت با کش 100 سانت
 • دور سینه بلوز : 140 سانت
 • فیری : مناسب 38 تا 46

ست بلوز و شلوار : 8819

528,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8819
 • قد جلو مانتو : 75 سانت
 • قد پشت مانتو : 80 سانت
 • قد شلوار : 98 سانت
 • دور سینه مانتو : 120 سانت
 • دور کمر شلوار : 60 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 44 )

ست بلوز و شلوار : 8799

958,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8799
 • جنس : شانتون
 • قد شلوار : 105 سانت
 • قد بلوز : 72 سانت
 • دور کمر شلوار :80 سانت با کش 90 سانت
 • دور سینه بلوز : 120 سانت
 • فیری : مناسب 38 تا 46

شلوار : 8770

698,000 تومان
 • نام محصول :  شلوار
 • کد : 8770
 • جنس : پولک زارا
 • قد شلوار : 112 سانت
 • قد کراپ : 45 سانت
 • دور کمر شلوار :75 سانت با کش 90 سانت
 • کد کراپ : 8501
 • فیری : مناسب 38 تا 44
L
XL
2XL
3XL

بلوز نوار مغزی دوزی : 8725

438,000 تومان
 • نام محصول : بلوز
 • کد : 8725
 • جنس : کرپ کش
 • قد بلوز : 50 سانت
 • سایز L دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز XL دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2XL دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 3XL دور سینه : 105 سانت با کش 110 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بلوز زنجیر دار : 8705

388,000 تومان
 • نام محصول : بلوز زنجیر دار
 • کد : 8705
 • جنس : کرپ کش
 • قد بلوز : 36 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

بلوز : 8736

378,000 تومان
 • نام محصول : بلوز زنجیر دار
 • کد : 8736
 • جنس : کرپ کش
 • قد بلوز : 36 سانت
 • سایز M دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز L دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز XL دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بلوز : 8703

388,000 تومان
 • نام محصول : بلوز زنجیر دار
 • کد : 8703
 • جنس : کرپ کش
 • قد بلوز : 36 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44