نمایش 1–16 از 18 نتیجه

نمایش 16 32 48

ست نیم تنه و شلوار کد : 8135

468,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8135
 • جنس : ریون
 • قد نیم تنه : 35 سانت
 • قد شلوار : 112 سانت
 • دور سینه نیم تنه : 90 سانت با کش 100 سانت
 • دور کمر شلوار : 60 سانت با کش 84 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 40 )

ست کد : 470

498,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 470
 • جنس : دورس تو کرک
 • قد شلوار : 97 سانت
 • قد نیم تنه : 45 سانت
 • سایز : فیری ( مناسب سایز 36 تا 40 )
   

ست پروانه کد : 8124

898,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8124
 • جنس : لینن
 • قد نیم تنه : 45 سانت
 • دور سینه نیم تنه : 86 سانت
 • قد شلوار : 112 سانت
 • دور کمر شلوار : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 42 )

ست نیم تنه و دامن کد : 8164

498,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و دامن با خرجکار
 • کد : 8164
 • جنس : پوپلین
 • قد نیم تنه : 30 سانت
 • قد دامن : 46 سانت
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 75 سانت
 • سایز 40 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 42 دور کمر : 85 سانت

ست نیم تنه و شلوار کد : 7641

898,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 7641
 • جنس : پارچه واکسی طرح چرم پوست ماری
 • قد شلوار : 112 سانت
 • سایز : 1 , 2
 • سایز 1 دور کمر : 72 سانت
 • سایز 1 دور ران : 44 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 74 سانت
 • سایز 2 دور ران : 44 سانت
 • قد نیم تنه : 37 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 82 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 92 سانت
 

ست ریسه ای کد : 8140

698,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8140
 • جنس : کرپ بارکدی
 • قد نیم تنه : 50 سانت
 • قد شلوار : 112 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 84 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 1 دور کمر شلوار : 72 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر شلوار : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 40 تا 42
 • طرح 1 : طرح روی سینه و کمر (حلقه ای)
 • طرح 2 : طرح روی سینه و کمر  (شیر)

ست فیلیپ کد : 8133

798,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8133
 • جنس : کرپ
 • قد شلوار : 115 سانت
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • سایز 1 دور کمر 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر 78 سانت با کش 88 سانت
 • سایز 1 دور سینه 88 سانت با کش 98 سانت
 • سایز 2 دور سینه 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 40 تا 42
 

ست گوچی کد : 8161

498,000 تومان
 • نام محصول : ست گوچی
 • کد : 8161
 • جنس : کرپ
 • قد نیم تنه : 36 سانت
 • قد شلوار : 97 سانت
 • دور سینه نیم تنه : 100 سانت
 • دور کمر شلوار : 66 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 42 )

ست نیم تنه و شلوار کد : 8121

878,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8121
 • جنس : لینن
 • قد نیم تنه : 45 سانت
 • دور سینه نیم تنه : 100 سانت
 • قد شلوار : 110 سانت
 • دور کمر شلوار : 60 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 42 )

ست نیم تنه و شلوار کد : 8052

388,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8052
 • جنس : کبریتی
 • قد نیم تنه : 36 سانت
 • قد شلوار : 90 سانت
 • دور سینه نیم تنه : 80 سانت با کش 100 سانت
 • دور کمر شلوار : 60 سانت با کش 80 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 40 )

ست دو تیکه کارگو کد : 8049

628,000 تومان
 • نام محصول : ست دو تیکه کارگو
 • کد : 8049
 • جنس : داکرون
 • قد شلوار : 108 سانت
 • قد نیم تنه : 55 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 42 )

ست نیم تنه و شلوار کد:7459

358,000 تومان
 • نام محصول: ست نیم تنه شلوار
 • کد محصول:7459
 • جنس: ابر و بادی
 • قد شلوار: 105 سانت
 • قد نیم تنه:40 سانت
 • سایز: فیری سایز  (مناسب سایز 36 تا 42 )

ست نیم تنه و شلوار کد : 8001

798,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8001
 • جنس : کرپ غواصی
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • قد شلوار بدون ریش : 105 سانت
 • قد شلوار با ریش : 115 سانت
 • سایز 1 دور سینه 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 1 دور کمر 74 سانت با کش 78 سانت
 • سایز 2 دور کمر 80 سانت با کش 84 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 40 تا 42

ست فیلیپ کد : 8012

798,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 8012
 • جنس : کرپ غواصی
 • قد شلوار : 115 سانت
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • سایز 1 دور کمر 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر 78 سانت با کش 88 سانت
 • سایز 1 دور سینه 88 سانت با کش 98 سانت
 • سایز 2 دور سینه 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 40 تا 42
 

ست فیلیپ و پلین کد : 7976

498,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 7976
 • جنس : لمه
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • قد شلوار : 115 سانت
 • سایز 1 دور کمر 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 1 دور سینه 92 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه 100 سانت با کش 108 سانت

ست نیم تنه و شلوار کد : 7702

398,000 تومان
 • نام محصول : ست نیم تنه و شلوار
 • کد : 7702
 • جنس : چرم
 • قد شلوار : 107 سانت
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 1 دور ران : 46 سانت
 • سایز 2 دور ران : 50 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 80 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 88 سانت