در حال نمایش 14 نتیجه

نمایش 16 32 48

تاپ پولک : 8891

488,000 تومان
 • نام محصول : تاپ
 • کد : 8891
 • جنس : پولک
 • قد: 40 سانت
 • دور سینه :  100 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 36 تا 42 )

پیراهن : 8910

998,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8910
 • جنس : نخ و پولک
 • قد : 140 سانت
 •  دور سینه : 105 سانت
 • فیری سایر مناسب سایز ( 38 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8919

928,000 تومان
 • نام محصول: پیراهن
 • کد: 8919
 • قد : 142 سانت
 • جنس: پولک
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت
 • سایز 3  دور سینه :100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
سایز 1
سایز 2

شومیز ریش دار : 8882

528,000 تومان
 • نام محصول :  شومیز
 • کد : 8882
 • جنس : بیزو و پولک
 • قد شومیز : 52 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42

تاپ : 8883

298,000 تومان
 • نام محصول : تاپ
 • کد : 8883
 • قد : 75 سانت
 • جنس : پولک
 • دور سینه :  75 سانت با کش 90
 • سایز : فیری ( مناسب برای 34 تا 40 )
سایز 1
سایز 2

ست کت و شلوار پولک : 8845

2,480,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد: 8845
 • جنس: ژاکارد
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 87 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 72  سانت با کش 90 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 105 سانت
 • قد کت : 70 سانت
 • قد شلوار : 110 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

تاپ پولک ریش : 8815

368,000 تومان
 • نام محصول :  تاپ
 • کد : 8815
 • جنس : پولک
 • قد نیم تنه : 53 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 34 تا 42

شلوار : 8770

698,000 تومان
 • نام محصول :  شلوار
 • کد : 8770
 • جنس : پولک زارا
 • قد شلوار : 112 سانت
 • قد کراپ : 45 سانت
 • دور کمر شلوار :75 سانت با کش 90 سانت
 • کد کراپ : 8501
 • فیری : مناسب 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شلوار وارمر پولکی : 8711

658,000 تومان
 • نام محصول: شلوار بوتکات ترکیبی
 • کد: 8711
 • قد :115 سانت
 • جنس: کرپ غواصی و پولک
 • سایز1 دور کمر : 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز2 دور کمر : 72 سانت با کش 82 سانت
 • سایز3 دور کمر :74 سانت با کش 85 سانت
 • مناسب سایز36 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست بلوز و دامن مخمل : 8586

538,000 تومان
 • نام محصول : ست بلوز و دامن
 • کد : 8586
 • جنس بلوز : پولک مخمل
 • جنس دامن : پولک مخمل
 • قد بلوز : 45 سانت
 • قد دامن : 46 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 85 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 90 سانت
 • سایز 4 دور کمر : 95 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100سانت
 • سایز 3 دور سینه : 105 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 110 سانت
 • ( مناسب سایز 40 تا 46)

تاپ : 8502

348,000 تومان
 • نام محصول : تاپ پولک
 • کد : 8502
 • جنس : ریون و پولک
 • قد نیم تنه : 70 سانت
 • دور سینه تاپ : 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 42 )

رویه آستین دار : 8884

588,000 تومان
 • نام محصول : رویه
 • کد : 8884
 • جنس : تور و پولک
 • قد رویه : 47 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 48 )

پیراهن پولک چپ و راستی : 8713

798,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8713
 • جنس : پولک
 • قد : 87 سانت
 • دور کمر : 60 سانت با کش90 سانت
 • سایز : فیری ( مناسب برای 36 تا 44 )
اتمام موجودی
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شومیز : 8486

448,000 تومان
 • نام محصول : شومیز آستین کلوش
 • کد : 8486
 • جنس : پولک مخمل
 • قد  شومیز : 38 سانت
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت
 • سایز 3 دور سینه :100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42