نمایش 1–16 از 113 نتیجه

نمایش 16 32 48

پیراهن : 8939

698,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8939
 • جنس : حصیری
 • قد پیراهن : 130 سانت
 •  دور سینه : 120 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 38 تا 48 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

پیراهن : 8936

628,000 تومان
 • نام محصول :  پیراهن
 • کد : 8936
 • جنس : کرپ
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

پیراهن : 8908

398,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8908
 • جنس : نخ
 • قدجلو پیراهن : 120 سانت
 • قد کنار : 95 سانت
 •  دور سینه : 110 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 38 تا 46 )

ساحلی طرحدار : 8918

328,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8918
 • جنس : نخ
 • قد : 133 سانت
 •  دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر : 60 سانت با کش 100 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 36 تا 42 )

پیراهن : 8910

998,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8910
 • جنس : نخ و پولک
 • قد : 140 سانت
 •  دور سینه : 105 سانت
 • فیری سایر مناسب سایز ( 38 تا 44 )

پیراهن : 8907

398,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8907
 • جنس : نخ
 • قدجلو پیراهن : 120 سانت
 • قد کنار : 95 سانت
 •  دور سینه : 110 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 38 تا 46 )

ساحلی دکمه دار : 8899

580,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8899
 • قد پیراهن : 125 سانت
 • جنس  : کرپ
 • دور سینه : 110 سانت
 • سایز : فیری ( مناسب برای 36 تا 44)

پیراهن ساحلی : 8913

498,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8913
 • جنس : نخ
 • قد پیراهن : 135 سانت
 •  دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر : 60 سانت با کش 95 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 36 تا 42 )
سایز 1
سایز 2

ماکسی نگین مرواریدی : 8926

1,298,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8926
 • جنس : بیزو
 • قد : 155 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8919

928,000 تومان
 • نام محصول: پیراهن
 • کد: 8919
 • قد : 142 سانت
 • جنس: پولک
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت
 • سایز 3  دور سینه :100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42

پیراهن یقه قایقی : 8911

448,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8911
 • جنس : نخ
 • قد پیراهن : 145 سانت
 •  دور سینه : 110 سانت
 • دور کمر : 75 سانت با کش 110 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 38 تا 46 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8915

588,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8915
 • جنس : کرپ تور
 • قد : 80 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 40

پیراهن : 8909

328,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8909
 • جنس : نخ
 • قدجلو پیراهن : 120 سانت
 • قد کنار : 95 سانت
 •  دور سینه : 110 سانت
 • فیری سایز مناسب سایز ( 38 تا 46 )

پیراهن آستین شیپوری : 8912

448,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8912
 • جنس : نخ
 • قد پیراهن : 135 سانت
 •  دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر : 60 سانت با کش 95 سانت
 • فیری مناسب سایز ( 36 تا 42 )
سایز 1
سایز 2

پیراهن : 8904

1,048,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8904
 • جنس : کرپ
 • قد پیراهن : 140 سانت
 •  سایز  1 دور سینه : 105 سانت
 • سایز  2 دور سینه : 115 سانت
 • مناسب سایز ( 38 تا 48)

پیراهن : 8843

898,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8843
 • جنس : شانتون نخ
 • قد پیراهن : 125 سانت
 • دور سینه : 110 سانت
 • دور کمر : 60 سانت با کش 100 سانت
 • سایز : فیری ( مناسب برای 36 تا 46 )