در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 16 32 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شومیز گیپور(به همراه تاپ) : 8942

848,000 تومان
 • نام محصول: شومیز و تاپ گیپور
 • کد : 8942
 • جنس: گیپور
 • قد تاپ : 50 سانت
 • قد شومیز : 60 سانت
 • سایز 1 دور سینه تاپ: 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 2 دور سینه تاپ: 105 سانت با کش 110 سانت
 • سایز 3 دور سینه تاپ: 110 سانت با کش 115 سانت
 • سایز 1 دور سینه شومیز: 100 سانت با کش 103 سانت
 • سایز 2 دور سینه شومیز: 103 سانت با کش 106 سانت
 • سایز 3 دور سینه شومیز : 106 سانت با کش 109 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بلوز گیپور : 8810

698,000 تومان
 • نام محصول : بلوز
 • کد : 8810
 • جنس : گیپور
 • قد بلوز : 50 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
سایز 1
سایز 2

نیم تنه : 8764

298,000 تومان
 • نام محصول : نیم تنه
 • کد : 8764
 • جنس : گیپور و کرپ کش
 • قد نیم تنه : 26 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 44

دامن بلند گیپور : 8733

378,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8733
 • جنس : دانتل کرپ کش
 • قد دامن : 115 سانت
 • سایز 42 دور کمر : 95 سانت
 • سایز 44 دور کمر : 100 سانت
 • سایز 48 دور کمر :  105 سانت
 • سایز 50 دور کمر :  110 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 48

نیم تنه : 8769

298,000 تومان
 • نام محصول : نیم تنه
 • کد : 8769
 • جنس : گیپور و کرپ کش
 • قد نیم تنه : 40 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 44

دامن گیپور : 8681

478,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8681
 • جنس : کرپ
 • قد دامن : 80 سانت
 • سایز 36 دور کمر : 76 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 78 سانت
 • سایز 40 دور کمر :  80 سانت
 • سایز 42 دور کمر :  86 سانت
 • سایز 44 دور کمر :  90 سانت
 • سایز 46 دور کمر :  93 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 46

دامن پیله دار گیپور : 8678

448,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8678
 • جنس : کرپ
 • قد دامن : 55 سانت
 • سایز 36 دور کمر : 75 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 77 سانت
 • سایز 40 دور کمر :  80 سانت
 • سایز 42 دور کمر :  84 سانت
 • سایز 44 دور کمر :  88 سانت
 • سایز 46 دور کمر :  90 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 46