نمایش 1–16 از 72 نتیجه

نمایش 16 32 48

دامن موجی : 8829

428,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8829
 • جنس : تور
 • قد دامن : 90 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 65 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 40 دور کمر : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 42 دور کمر :  75 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 44 دور کمر :  80 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 44

اورال آروما کد : 7932

1,100,000 تومان
 • نام محصول : اورال آروما ( بدون کمربند )
 • کد : 7932
 • جنس : کرپ مازراتی ( آستین گیپور )
 • قد اورال : 155 سانت
 • سایز 38 دور سینه 90 سانت
 • سایز 40 دور سینه 94 سانت
 • سایز 42 دور سینه 100 سانت
 • سایز 44 دور سینه 102 سانت
38
40
42
44
46

شلوار نرودوزی : 8779

528,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد: 8779
 • جنس: کرپ مازراتی
 • سایز 38 دور کمر : 70 سانت
 • سایز 40 دور کمر : 76 سانت
 • سایز 42 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 44 دور کمر : 82 سانت
 • سایز 46 دور کمر : 84 سانت
 • قد: 90 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 46
36
38
40
42
44
46

کت جلو قزن دار : 8778

688,000 تومان
 • نام محصول : کت
 • کد : 8778
 • جنس کت : کرپ مازراتی
 • قد   : 58 سانت
 • سایز 36  دور سینه :  80 سانت
 • سایز 38 دور سینه :  85 سانت
 • سایز 40 دور سینه :  90 سانت
 • سایز 42  دور سینه :  95 سانت
 • سایز 44 دور سینه :  100 سانت
 • سایز 46 دور سینه :  105 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 46

کت کوتاه : 8777

628,000 تومان
 • نام محصول : کت
 • کد : 8777
 • جنس کت : کرپ مازراتی
 • قد :  46 سانت
 • سایز 38 دور سینه :  85 سانت
 • سایز 40 دور سینه :  90 سانت
 • سایز 42 دور سینه :  95 سانت
 • سایز 44 دور سینه :  100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

شومیز الیزه دانتل : 8642

498,000 تومان
 • نام محصول : شومیز
 • کد : 8642
 • جنس : الیزه
 • قد  شومیز : 70 سانت
 • سایز 38 دور سینه :95 سانت
 • سایز 40 دور سینه :100 سانت
 • سایز 42 دور سینه :105 سانت
 • سایز 44 دور سینه :110 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

دامن بلند گیپور : 8733

378,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8733
 • جنس : دانتل کرپ کش
 • قد دامن : 115 سانت
 • سایز 42 دور کمر : 95 سانت
 • سایز 44 دور کمر : 100 سانت
 • سایز 48 دور کمر :  105 سانت
 • سایز 50 دور کمر :  110 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 48
36
38
40
42
44

شلوار بگ زنجیری : 8758

998,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد: 8758
 • قد :110 سانت
 • جنس: جین کش
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت با کش 73 سانت(معادل سایز 29 )
 • سایز38 دور کمر : 73 سانت با کش 76 سانت(معادل سایز 30)
 • سایز40  دور کمر :76 سانت با کش 79 سانت(معادل سایز 31)
 • سایز42  دور کمر :79 سانت با کش 82 سانت(معادل سایز 32)
 • سایز44 دور کمر :82 سانت با کش 85 سانت(معادل سایز 33)
 • مناسب سایز36 تا 44
36
38
40
42
44

شلوار زنجیر ضربدری : 8755

998,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد: 8755
 • قد :110 سانت
 • جنس: جین کش
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت با کش 73 سانت(معادل سایز 29 )
 • سایز38 دور کمر : 73 سانت با کش 76 سانت(معادل سایز 30)
 • سایز40  دور کمر :76 سانت با کش 79 سانت(معادل سایز 31)
 • سایز42  دور کمر :79 سانت با کش 82 سانت(معادل سایز 32)
 • سایز44 دور کمر :82 سانت با کش 85 سانت(معادل سایز 33)
 • مناسب سایز36 تا 44
36
38
40
42
44

شلوار دمپا : 8756

978,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد: 8756
 • قد :110 سانت
 • جنس: جین کش
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت با کش 73 سانت(معادل سایز 29 )
 • سایز38 دور کمر : 73 سانت با کش 76 سانت(معادل سایز 30)
 • سایز40  دور کمر :76 سانت با کش 79 سانت(معادل سایز 31)
 • سایز42  دور کمر :79 سانت با کش 82 سانت(معادل سایز 32)
 • سایز44 دور کمر :82 سانت با کش 85 سانت(معادل سایز 33)
 • مناسب سایز36 تا 44
36
38
40
42
44

شلوار دمپا : 8757

928,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد: 8757
 • قد :110 سانت
 • جنس: جین کش
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت با کش 73 سانت(معادل سایز 29 )
 • سایز38 دور کمر : 73 سانت با کش 76 سانت(معادل سایز 30)
 • سایز40  دور کمر :76 سانت با کش 79 سانت(معادل سایز 31)
 • سایز42  دور کمر :79 سانت با کش 82 سانت(معادل سایز 32)
 • سایز44 دور کمر :82 سانت با کش 85 سانت(معادل سایز 33)
 • مناسب سایز36 تا 44
36
38
40
42
44

شلوار دمپا ضربدری : 8754

978,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد: 8754
 • قد :110 سانت
 • جنس: جین کش
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت با کش 73 سانت(معادل سایز 29 )
 • سایز38 دور کمر : 73 سانت با کش 76 سانت(معادل سایز 30)
 • سایز40  دور کمر :76 سانت با کش 79 سانت(معادل سایز 31)
 • سایز42  دور کمر :79 سانت با کش 82 سانت(معادل سایز 32)
 • سایز44 دور کمر :82 سانت با کش 85 سانت(معادل سایز 33)
 • مناسب سایز36 تا 44

دامن ساندویچی : 8677

299,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8677
 • جنس : ساندویچی
 • قد دامن : 68 سانت
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت با کش 75 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 75 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 40 دور کمر :  80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 42 دور کمر :  85 سانت با کش 90 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 42

شومیز پایین دانتل : 8644

558,000 تومان
 • نام محصول : شومیز
 • کد : 8644
 • جنس : الیزه
 • قد  شومیز : 65 سانت
 • سایز 38 دور سینه :95 سانت
 • سایز 40 دور سینه :100 سانت
 • سایز 42 دور سینه :105 سانت
 • سایز 44 دور سینه :110 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44

پیراهن ساتن : 8686

798,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8686
 • جنس : ساتن
 • قد پیراهن : 145 سانت
 • دور سینه سایز 38 : 85 سانت
 • دور سینه سایز 40 : 90 سانت
 • دور سینه سایز 42 : 95 سانت
 • دور کمر سایز 38 : 75 سانت
 • دور کمر سایز 40 : 80 سانت
 • دور کمرسایز 42 : 85 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
36
38
40
42
44

دامن پلیسه میدی : 8676

488,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8676
 • جنس : کرپ پلیسه
 • قد دامن : 78 سانت
 • سایز 36 دور کمر : 70 سانت
 • سایز 38 دور کمر : 75 سانت
 • سایز 40 دور کمر :  78 سانت
 • سایز 42 دور کمر :  80 سانت
 • سایز 44 دور کمر :  83 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 44