در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 16 32 48
L
XL
2XL
3XL
4XL

دامن : 8726

478,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8726
 • جنس : چرم
 • قد دامن : 75 سانت
 • سایز L دور کمر : 83 سانت
 • سایز XL دور کمر : 86 سانت
 • سایز 2XL دور کمر : 89 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 92 سانت
 • سایز 4XL دور کمر : 95 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

دامن : 8354

298,000 تومان
 • نام محصول : دامن کمربند دار
 • کد : 8354
 • جنس : کرپ
 • قد دامن : 74 سانت
 • سایز L دور کمر : 76 سانت
 • سایز XL دور کمر : 80 سانت
 • سایز 2XL دور کمر : 84 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 88 سانت
 • سایز 4XL دور کمر: 92 سانت
 • سایز 5XL دور کمر: 96 سانت
 • ( مناسب سایز 36 تا 46 )

دامن مغزی دوزی : 8723

398,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8723
 • قد دامن : 93 سانت
 • جنس : کرپ کش
 • سایز L مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز XL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 2XL مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز 3XL مناسب سایز 44 تا 46 
 • سایز 4XL مناسب سایز 46 تا 48 
 • سایز L دور کمر :  75 سانت با کش 80 سانت
 • سایز XL دور کمر :  80 سانت با کش 85 سانت
 • سایز 2XLدور کمر :  85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 4XL دور کمر :  95 سانت با کش 100 سانت

دامن بلند کمر بند دار : 8727

378,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8727
 • قد دامن : 95 سانت
 • جنس : کرپ مازراتی
 • سایز L مناسب سایز 40تا 42
 • سایز XL مناسب سایز 42تا 44
 • سایز 2XL مناسب سایز 44تا 46
 • سایز 3XL مناسب سایز 46 تا 48
 • سایز 4XL مناسب سایز 48 تا 50
 • سایز L دور کمر :  80 سانت
 • سایز XL دور کمر : 85 سانت
 • سایز 2XL دور کمر :  90 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 95 سانت
 • سایز 4XL دور کمر : 100 سانت

دامن : 8261

298,000 تومان
 • نام محصول : دامن
 • کد : 8261
 • جنس : کرپ کش
 • قد دامن : 70 سانت
 • سایز L دور کمر : 65 سانت با کش 70 سانت
 • سایز XL دور کمر : 70 سانت با کش 75 سانت
 • سایز 2XL دور کمر : 75سانت با کش  80 سانت
 • سایز 3XL دور کمر : 80 سانت با کش  85 سانت
 • سایز 4XL دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 5XL  دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز L مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز XL مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 2XL مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 3XL مناسب سایز 42 تا 44
 • سایز 4XL مناسب سایز 44 تا 46
 • سایز 5XL  مناسب سایز 46 تا 48