نمایش 1–16 از 430 نتیجه

نمایش 16 32 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3

سرهمی مازراتی : 8557

598,000 تومان
 • نام محصول : سرهمی شلوارکی
 • کد : 8557
 • جنس : مازراتی شرکتی
 • قد سرهمی : 90 سانت
 •  سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 •  سایز 2 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه :  110 سانت
 • سایز 1 دور کمر :80 سانت
 • سایز 2 دور کمر :90 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 100 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8947

598,000 تومان
 • نام محصول :  پیراهن
 • کد : 8947
 • جنس : کرپ
 • قد : 110 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 105 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 110 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 75 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 85 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شومیز گیپور(به همراه تاپ) : 8942

848,000 تومان
 • نام محصول: شومیز و تاپ گیپور
 • کد : 8942
 • جنس: گیپور
 • قد تاپ : 50 سانت
 • قد شومیز : 60 سانت
 • سایز 1 دور سینه تاپ: 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 2 دور سینه تاپ: 105 سانت با کش 110 سانت
 • سایز 3 دور سینه تاپ: 110 سانت با کش 115 سانت
 • سایز 1 دور سینه شومیز: 100 سانت با کش 103 سانت
 • سایز 2 دور سینه شومیز: 103 سانت با کش 106 سانت
 • سایز 3 دور سینه شومیز : 106 سانت با کش 109 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بادی مایسا : 8610

468,000 تومان
 • نام محصول: بادی
 • کد: 8610
 • جنس: بیزو
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 110 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 115 سانت
 • سایز: (مناسب سایز 36 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست کراپ و شلوار : 8945

928,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8945
 • جنس: بیزو
 • قد کراپ : 43 سانت
 • قد دامن : 125 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 85 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 44
سایز 1
سایز 2

اورال : 8937

868,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8937
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 150 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  80 سانت
 • دور باسن 1 :  100 سانت
 • دور باسن 2 :  105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بادی : 8930

338,000 تومان
 • نام محصول :  بادی
 • کد : 8930
 • جنس : تور
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2

ست نیم تنه و دامن : 8938

878,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8938
 • جنس: بیزو
 • قد نیم تنه : 42 سانت
 • قد دامن : 106 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 73 سانت با کش 83 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال : 8934

928,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8934
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 145 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  79 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 83 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 87 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2

شلوار : 8933

568,000 تومان
 • نام محصول :  شلوار
 • کد : 8933
 • جنس : کرپ مازراتی
 • سایز 1 دور کمر : 65 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 70 سانت
 • مناسب سایز 34 تا 38
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

پیراهن : 8936

628,000 تومان
 • نام محصول :  پیراهن
 • کد : 8936
 • جنس : کرپ
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال: 8914

1,048,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8914
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 140 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  80 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  85 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 90 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 95 سانت
 • دور باسن 1 :  101 سانت
 • دور باسن 2 :  105 سانت
 • دور باسن 3 : 109 سانت
 • دور باسن 4 : 113 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بادی : 8929

338,000 تومان
 • نام محصول :  بادی
 • کد : 8929
 • جنس : تور
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2

بیلر سوت دامنی : 8742

728,000 تومان
 • نام محصول : بیلر سوت
 • کد : 8742
 • جنس : جین
 • قد دامن : 113 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 85 سانت با کش 95 سانت
 • ( مناسب سایز 40 تا 46)
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست تاپ و شلوارک : 8837

588,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8837
 • جنس: پولک
 • قد تاپ : 40 سانت
 • قد شلوارک : 45 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2

ماکسی نگین مرواریدی : 8926

1,298,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8926
 • جنس : بیزو
 • قد : 155 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44