نمایش 1–16 از 194 نتیجه

نمایش 16 32 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8947

598,000 تومان
 • نام محصول :  پیراهن
 • کد : 8947
 • جنس : کرپ
 • قد : 110 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 105 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 110 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 75 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 85 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شومیز گیپور(به همراه تاپ) : 8942

848,000 تومان
 • نام محصول: شومیز و تاپ گیپور
 • کد : 8942
 • جنس: گیپور
 • قد تاپ : 50 سانت
 • قد شومیز : 60 سانت
 • سایز 1 دور سینه تاپ: 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 2 دور سینه تاپ: 105 سانت با کش 110 سانت
 • سایز 3 دور سینه تاپ: 110 سانت با کش 115 سانت
 • سایز 1 دور سینه شومیز: 100 سانت با کش 103 سانت
 • سایز 2 دور سینه شومیز: 103 سانت با کش 106 سانت
 • سایز 3 دور سینه شومیز : 106 سانت با کش 109 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بادی مایسا : 8610

468,000 تومان
 • نام محصول: بادی
 • کد: 8610
 • جنس: بیزو
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 110 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 115 سانت
 • سایز: (مناسب سایز 36 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست کراپ و شلوار : 8945

928,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8945
 • جنس: بیزو
 • قد کراپ : 43 سانت
 • قد دامن : 125 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 85 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 90 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بادی : 8930

338,000 تومان
 • نام محصول :  بادی
 • کد : 8930
 • جنس : تور
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال : 8934

928,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8934
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 145 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  79 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 83 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 87 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

پیراهن : 8936

628,000 تومان
 • نام محصول :  پیراهن
 • کد : 8936
 • جنس : کرپ
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال: 8914

1,048,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8914
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 140 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  80 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  85 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 90 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 95 سانت
 • دور باسن 1 :  101 سانت
 • دور باسن 2 :  105 سانت
 • دور باسن 3 : 109 سانت
 • دور باسن 4 : 113 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

بادی : 8929

338,000 تومان
 • نام محصول :  بادی
 • کد : 8929
 • جنس : تور
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست تاپ و شلوارک : 8837

588,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد : 8837
 • جنس: پولک
 • قد تاپ : 40 سانت
 • قد شلوارک : 45 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8919

928,000 تومان
 • نام محصول: پیراهن
 • کد: 8919
 • قد : 142 سانت
 • جنس: پولک
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت
 • سایز 3  دور سینه :100 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3

پیراهن : 8915

588,000 تومان
 • نام محصول : پیراهن
 • کد : 8915
 • جنس : کرپ تور
 • قد : 80 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 40
سایز 1
سایز 2
سایز 3

ست بلوز و شلوار : 8917

1,048,000 تومان
 • نام محصول: ست
 • کد: 8917
 • قد شلوار  :125 سانت
 • قد بلوز : 42 سانت
 • جنس: کرپ غواصی و تور
 • سایز1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز2 دور کمر : 82 سانت با کش 92 سانت
 • سایز3 دور کمر :84 سانت با کش 96 سانت
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 3  دور سینه :100 سانت با کش 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

سارافون و رویه : 8885

1,348,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8885
 • میانگین قد رویه : 100 سانت
 • قد سارافون : 80 سانت
 • دور سینه سایز 1   :  90 سانت
 • دور سینه سایز 2  :  95 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  100 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  105 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 38 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شلوار چاکدار : 8894

398,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد : 8894
 • جنس: کرپ غواصی
 • قد شلوار  : 110 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 83 سانت با کش 93 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 86 سانت با کش 96 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3

شلوار : 8896

468,000 تومان
 • نام محصول: شلوار
 • کد : 8896
 • جنس: کرپ غواصی
 • قد شلوار  : 110 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 83 سانت با کش 93 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 86 سانت با کش 96 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46