نمایش 1–16 از 81 نتیجه

نمایش 16 32 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال : 8934

928,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8934
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 145 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  79 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 83 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 87 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

پیراهن : 8936

628,000 تومان
 • نام محصول :  پیراهن
 • کد : 8936
 • جنس : کرپ
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال: 8914

1,048,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8914
 • جنس : کرپ
 • قد اورال : 140 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  80 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  85 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 90 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 95 سانت
 • دور باسن 1 :  101 سانت
 • دور باسن 2 :  105 سانت
 • دور باسن 3 : 109 سانت
 • دور باسن 4 : 113 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

سارافون و رویه : 8885

1,348,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8885
 • میانگین قد رویه : 100 سانت
 • قد سارافون : 80 سانت
 • دور سینه سایز 1   :  90 سانت
 • دور سینه سایز 2  :  95 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  100 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  105 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 38 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

سارافون و رویه : 8886

1,248,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8886
 • قد رویه : 100 سانت
 • قد سارافون : 80 سانت
 • دور سینه سایز 1   :  90 سانت
 • دور سینه سایز 2  :  95 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  100 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  105 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 38 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست بلوز شلوار نگینی : 8855

979,000 تومان
 • نام محصول : ست
 • کد : 8855
 • قد بلوز : 55 سانت
 • قد شلوار : 130 سانت
 • دور سینه سایز 1 :  87 سانت با کش 90 سانت
 • دور سینه سایز 2 :  90 سانت با کش 93 سانت
 • دور سینه سایز 3 :  93 سانت با کش 96 سانت
 • دور سینه سایز 4 :  96 سانت با کش 100 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  65 سانت با  کش 75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  70 سانت با کش 80 سانت
 • دور کمر سایز 3 :  75 سانت با کش 85 سانت
 • دور کمر سایز 4 :  80 سانت با کش 90 سانت
 • سایز : فیری سایز ( مناسب سایز 36 تا 44 )
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

بلوز نگین زنجیری : 8838

448,000 تومان
 • نام محصول: بلوز
 • کد: 8838
 • جنس: کرپ کش
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 105 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 110 سانت
 • قد: 112 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 46
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست بادی و شلوار ریسه ای کد : 8142

998,000 تومان
 • نام محصول : ست بادی و شلوار
 • کد : 8142
 • جنس : کرپ کش
 • قد شلوار : 110 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 73 سانت با کش 93 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 75 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 4 دور کمر : 80 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 3 مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 4 مناسب سایز 42 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4
سایز 5

شومیز : 8634

697,000 تومان
 • نام محصول : شومیز
 • کد : 8634
 • جنس : کرپ ژاکارد
 • قد  شومیز : 67 سانت
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت
 • سایز 3 دور سینه :100 سانت
 • سایز 4 دور سینه :105 سانت
 • سایز 5 دور سینه :110 سانت
 • مناسب سایز 40 تا 48
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست سه تیکه : 8635

1,680,000 تومان
 • نام محصول : ست سه تیکه (کت و شلوار و شومیز)
 • کد : 8635
 • جنس کت : مازراتی
 • جنس شلوار و شومیز : الیزه
 • قد شلوار  : 115 سانت
 • قد کت : 72 سانت
 • قد شومیز : 57 سانت
 • سایز 1 دور سینه کت  :  90 سانت
 • سایز 2 دور سینه کت  :  93 سانت
 • سایز 3 دور سینه کت  :  96 سانت
 • سایز 4 دور سینه کت  :  100 سانت
 • سایز 1 دور کمر شلوار : 76 سانت
 • سایز  2 دور کمر شلوار : 80 سانت
 • سایز  3 دور کمر شلوار : 84 سانت
 • سایز  4 دور کمر شلوار : 88 سانت
 • سایز 1 دور سینه شومیز:  98 سانت
 • سایز 2 دور سینه شومیز :  100 سانت
 • سایز 3 دور سینه شومیز :  102 سانت
 • سایز 4 دور سینه شومیز :  105 سانت
 •  ( مناسب سایز 38 تا 44 )
   
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال با کت : 8616

1,180,000 تومان
 • نام محصول : اورال
 • کد : 8616
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 105 سانت
 • قد کت : 45 سانت
 • سایز 1 دور سینه کت : 85 سانت
 • سایز 2 دور سینه کت  : 90 سانت
 • سایز 3 دور سینه کت  : 95 سانت
 • سایز 4 دور سینه کت : 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه اورال : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه اورال : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه اورال : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه اورال : 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 :  75 سانت
 • دور کمر سایز 2 :  80 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 85   سانت
 • دور کمر سایز 4 :  90 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

کراپ نگینی : 8595

398,000 تومان
 • نام محصول :  نیم تنه
 • کد : 8595
 • جنس : ریون
 • قد نیم تنه : 48 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست بادی و شلوار : 8596

998,000 تومان
 • نام محصول : ست بادی و شلوار نگین دار
 • کد : 8596
 • جنس بادی  : کرپ کش
 • جنس شلوار : غواصی
 • قد شلوار : 110 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 70 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 73 سانت با کش 93 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 75 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 4 دور کمر : 80 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 85 سانت با کش 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 90 سانت با کش 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه : 95 سانت با کش 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 100 سانت با کش 105 سانت
 • سایز 1 مناسب سایز 36 تا 38
 • سایز 2 مناسب سایز 38 تا 40
 • سایز 3 مناسب سایز 40 تا 42
 • سایز 4 مناسب سایز 42 تا 44
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

ست بلوز و دامن مخمل : 8586

538,000 تومان
 • نام محصول : ست بلوز و دامن
 • کد : 8586
 • جنس بلوز : پولک مخمل
 • جنس دامن : پولک مخمل
 • قد بلوز : 45 سانت
 • قد دامن : 46 سانت
 • سایز 1 دور کمر : 80 سانت
 • سایز 2 دور کمر : 85 سانت
 • سایز 3 دور کمر : 90 سانت
 • سایز 4 دور کمر : 95 سانت
 • سایز 1 دور سینه : 95 سانت
 • سایز 2 دور سینه : 100سانت
 • سایز 3 دور سینه : 105 سانت
 • سایز 4 دور سینه : 110 سانت
 • ( مناسب سایز 40 تا 46)
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

اورال: 8379

1,800,000 تومان
 • نام محصول : اورال نگینی
 • کد : 8379
 • جنس : مازراتی
 • قد اورال : 140 سانت
 • سایز 1 دور سینه 90 سانت
 • سایز 2 دور سینه 95 سانت
 • سایز 3 دور سینه 100 سانت
 • سایز 4 دور سینه 105 سانت
 • دور کمر سایز 1 : 70 سانت
 • دور کمر سایز 2 : 78 سانت
 • دور کمر سایز 3 : 84 سانت
 • دور کمر سایز 4 : 86 سانت
 • مناسب سایز 36 تا 42
سایز 1
سایز 2
سایز 3
سایز 4

شومیز : 8361

498,000 تومان
 • نام محصول : شومیز ساتن یقه شل
 • کد : 8361
 • جنس : ساتن
 • قد  شومیز : 45 سانت
 • سایز 1 دور سینه :90 سانت
 • سایز 2 دور سینه :95 سانت
 • سایز 3 دور سینه :100 سانت
 • سایز 4 دور سینه :105 سانت
 • مناسب سایز 38 تا 44